Czytania

Poniżej znajdują się  teksty czytane podczas Mszy świętej ślubnej.
Dziękujemy Księgarnii św. Jacka za udostępnienie treści. Teksty czytań pochodzą z wydania trzeciego z 2006 r. według drugiego wydania wzorcowego

Stary Testament

Okres Wielkanocny

Nowy Testament

Ewangelie

Przysięga

Moment złożenia przysięgi małżeńskiej jest prawdopodobnie najbardziej wzruszającym podczas ślubnej ceremonii. To chwila, kiedy na swojej miłości narzeczeni stawiają pieczątkę „na dobre i na złe”. Świadkami wydarzenia są Pan Bóg, kapłan i najbliżsi.

Po homilii wszyscy wstają, a narzeczeni udają się do ołtarza i stają twarzą do kapłana. Kapłan mówi do narzeczonych…

Autorzy Marta i Marek Babikowie

Autorzy
Marta i Marek Babikowie

Są małżeństwem od 1993 r. i mają czworo dzieci.

Marta Babik – pedagog i teolog. Autorka i realizatorka warsztatów dla rodziców, nauczycieli i małżonków. Prowadzi warsztaty i spotkania dotyczące budowania prawidłowych i satysfakcjonujących relacji rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Marek Babik – dr teologii i pedagog,  wykładowca wychowania seksualnego na Akademii Ignatianum w Krakowie, pasjonuje się badaniem i opisywaniem problematyki wychowania seksualnego. Szczególnie interesują go tzw. obszary trudne, uznawane jako tabu i z tego względu często przemilczane przez rodziców i wychowawców. Autor wielu publikacji i warsztatów z zakresu wychowania.

Kursy przedmałżeńskie

„Kurs na miłość” to nowoczesna forma przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim. Zamiast suchych wykładów – interesujące prezentacje, bogate w życiowe doświadczenie prowadzących, zabawne anegdoty, ale też rozmowy w parach i ćwiczenia wspólnie wykonywane przez narzeczonych. Zapraszamy!

Książka

Ślub jest początkiem, a nie uwieńczeniem wzajemnej relacji narzeczonych. Takie przesłanie płynie z naszej książeczki „W drogę z nami wyrusz, Panie…” Składa się ona z dwóch części. W pierwszej opisujemy najistotniejsze wątki związane z zawieraniem sakramentu małżeństwa. W drugiej podpowiadamy, jak można rozwijać miłość, którą ślubowało się przed ołtarzem.
Mamy nadzieję, że książeczka stanie się dla narzeczonych cenną pomocą w dobrym, duchowym przeżyciu sakramentu małżeństwa oraz będzie wspierać w zadbaniu o zewnętrzną formę tego wydarzenia.

Marta i Marek Babikowie